Jak se stát členem naší MO ČRS a začít s lovem ryb

Zájemce o členství v MO ČRS musí kontaktovat naší MO. Následně po sdělení termínu školení si na sekretariátu podáte přihlášku pro přijetí člena a projdete vstupním školením, které je zaměřeno na:

  • základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů
  • znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
  • znalosti způsobů lovu ryb
  • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech
  • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva a rybářské stráži
  • studijní materiály: rybářský řád

Školení je ukončeno zkouškou ve formě testových otázek. Po zaplacení zápisného a úspěšném absolvování testu, získáte doklad Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

Poté vydá Místní organizace členskou legitimaci a po zaplacení členské známky si můžete zakoupit povolenku k rybolovu.

Členskou legitimaci je nutno opatřit fotografií člena (pasový formát o velikosti přibližně 35 x 45 mm), kde je vyobrazena aktuální podoba držitele.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Rybářské kroužky

Opava - sídlo MO, Heritesova 13

úterý 16:00 - 17:00

informace podá vedoucí kroužku

Ivan Hynčica

Hradec nad Moravicí - škola

úterý 15:00 - 16:00

informace podá vedoucí kroužku

Jaroslav Mlčúch

Neplachovice a okolí

13:00 - 14:00 a 14:00 - 15:00

informace podá vedoucí kroužku

Luděk Pater

Milan Sedláček

Litultovice

pan Klásek